"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mahkemeden, İzmir Tüp Geçiş Projesi için verilen ÇED’e iptal

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nce (TMMOB) İzmir’deki Körfez Geçiş Projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı açılan davada, İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından ağustos ayında yürütmenin durdurulması kararı verildi. Proje için nihai kararını veren mahkeme heyeti, ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti. TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açılan davada, otoyol ve raylı sistem dahil İzmir Körfez Geçişi Projesi ile ilgili çalışmanın yapılacağı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılmadığına, İzmir Körfezi Geçişi Projesi’nin il ya da bölge düzeyinde planın stratejisi olarak üretilmemiş olması nedeniyle planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığına hükmedildi.

İLGİLİ HABERMHP'den yaban hayvanları için 'ekolojik geçit' teklifiMHP'den yaban hayvanları için 'ekolojik geçit' teklifi

‘FLAMİNGOLARI OLUMSUZ ETKİLEYECEK’

Projenin kuzey aksının çok önemli doğa koruma alanı içinden geçtiğini de belirten idare mahkemesince bölgede uluslararası sözleşmelerle korumaya alınmış alanların ve farklı koruma statülerinin bulunduğu, güzergahın güney bölümünde de tescil altına alınmış koruma statülerinin ve korunacak tarım alanı olarak belirlenmiş kent bölgesinin yer aldığı kaydedildi. Projenin hayata geçirilmesi halinde, ekosistemde su sıcaklığının ve alanın denizle olan su alışverişinin değişeceği, bunun da flamingoların besin zincirinin en önemli halkasını oluşturan artemiaların bölgeden yok olmasına yol açabileceği belirtilirken, birbirine hassas dengelerle bağlı ekosistemin proje ile zarar görebileceği görüşü paylaşıldı.

İLGİLİ HABERGebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu gayrimenkul fiyatlarını nasıl etkilediGebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu gayrimenkul fiyatlarını nasıl etkiledi

‘İNCİRALTI’NDA AKTİF FAY HATTI BULUNUYOR’

ÇED projesinde verilmiş olan jeolojik bilgilerin çok genel ve küçük ölçekli olduğu da yine mahkemece iptal gerekçeleri arasında yer aldı. Kararda; projeye özel yeterli detay haritalama ve zemin etüt çalışmaları içermediği, projenin temelini oluşturan zemin bilgisiyle ilgili net bilgi olmadığı, batırma tünel ile geçiş yapılan İnciraltı bölümünün aktif fay hattı zonundan geçtiği ve bu kısımdaki bağlantı contalarının olası depremde beklenen yatay ve düşey deplasmanları tolere edebilecek kapasiteye sahip olup olmadığıyla ilgili raporda detay verilmediği kaydedildi. Kararda, “Dava konusu ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. DHA

._sms-container { display: block; width: 100%; background-color: #f3f3f3; border-radius: 10px; display: flex; padding: 6px 15px; align-items: center; margin: 30px 0; border: solid 1px #eee; } ._sms-container:before{ display: inline-block; vertical-align: middle; content:”29BF”; font-size: 24px; color: #ff4136; margin-top: -4px; margin-right: 10px; } ._sms-container p { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, “Segoe UI”, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, “Helvetica Neue”, sans-serif; font-size: 17px; font-weight: bold; padding: 0 30px 0 0; color: #ff4136; } ._sms-container img { width: initial !important; margin: 0 20px; height: 22px; } ._sms-container img.sms_transparent { height: 1px; width: 1px; }

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir